Campagne 'veilig terug naar school'

In september gaan de schoolpoorten opnieuw open en zullen heel wat kinderen zich op de baan richting schoolpoort bevinden.

We staan er te weinig bij stil dat dat ook een grote invloed op het verkeer heeft. Lokaal bestuur Buggenhout wil namelijk inzetten op de zwakke weggebruiker en vraagt daarom extra aandacht voor voetgangers en fietsers. Tijdens de schooluren kan het vrij druk zijn en houdt u beter in uw achterhoofd dat er te allen tijde kinderen kunnen oversteken of passeren.

U als ouder, grootouder of begeleider kan hier ook een rol inspelen. Tracht, indien mogelijk, samen met uw kind naar school te fietsen of te wandelen. Indien u uw kind met de auto afzet, tracht dat dan in de daarvoor voorziene zones te doen en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Misschien kan u afspreken met de buren zodat uw kinderen samen naar school fietsen? Want in groep is iedereen beter zichtbaar. Tracht zoveel mogelijk te anticiperen als u zich naar het werk begeeft en u een schoolomgeving passeert tijdens de schooluren. Het verkeer kan dan namelijk iets drukker zijn en een ongeluk zit in een klein hoekje.

Ook Viktor en Isolde gaan in september opnieuw naar school en zullen zich in het verkeer begeven. En zij zijn niet alleen. In Buggenhout zijn er maar liefst 14 locaties waar u voor onderwijs terecht kan. Schrik dus niet als u onze borden met Viktor en Isolde in het straatbeeld aan de scholen ziet opduiken. Op deze manier hopen we dat u rekening houdt met de zwakke weggebruiker, vooral in de schoolomgeving. Samen gaan we voor een verkeersveilig Buggenhout!

Gepubliceerd op dinsdag 20 augustus 2019 10 u.