Circusstandplaats

Uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven die een voorstelling willen geven, moeten hiervoor een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Het openbaar domein moet in goede staat achtergelaten worden.

Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen.

Er mag maar één circus per jaar doorgaan en dit via een beurtrol.

Procedure

U vraagt een vergunning aan via het formulier Ik Organiseer.

Deel deze pagina

woensdag 31 mei 2023