Collecte

Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen door een collecte te houden (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), hebt u een vergunning nodig. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert.

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie:

De collecte wordt gehouden U vraagt de vergunning aan
in een gemeente het college van burgemeester en schepenen
in verschillende gemeenten van dezelfde provincie de deputatie van het provinciebestuur
in verschillende provincies de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Deel deze pagina

vrijdag 10 november 2023