Communicatie

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor het interne en externe communicatiebeleid van het lokaal bestuur. De redactie van het maandelijkse infomagazine, het beheer van de website en het beheer van de sociale media zijn enkele kerntaken. Daarnaast zorgt de communicatiedienst, waar mogelijk, voor de grafische vormgeving en uitgave van informatiebrochures, affiches en dergelijke. Ook het organiseren van persconferenties en opmaken van persmappen behoort tot het takenpakket. Deze dienst verzorgt al het video- en fotomateriaal van het lokaal bestuur. Daarnaast is de communicatiedienst ook verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. 

De communicatiedienst verzorgt ook de interne communicatie. Daarnaast is het een ondersteunende dienst die andere diensten begeleidt om in hun publicaties duidelijke taal te gebruiken en de huisstijl toe te passen, zowel inhoudelijk als grafisch. Op die manier werkt de communicatiedienst vaak samen met andere diensten om een bepaald project in de kijker te zetten of uit te werken.