Communicatie

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor het interne en externe communicatiebeleid van het gemeentebestuur. De redactie van het maandelijkse infoblad, het beheer van de website en het beheer van de sociale media zijn enkele kerntaken. Daarnaast zorgt de communicatiedienst voor de grafische vormgeving en uitgave van informatiebrochures, affiches en dergelijke. Ook het organiseren van persconferenties en opmaken van persmappen behoort tot het takenpakket. Deze dienst verzorgt al het video- en fotomateriaal van de gemeente. Daarnaast is de communicatiedienst ook verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. 

De communicatiedienst verzorgt ook de interne communicatie. Daarnaast is het een ondersteunende dienst die andere diensten grafisch en inhoudelijk begeleidt om in hun publicaties duidelijke taal te gebruiken en de huisstijl toe te passen. Op die manier werkt de communicatiedienst vaak samen met andere diensten om een bepaald project in de kijker te zetten of uit te werken.