Conceptnota en kennisgeving

Het doel van deze fase is om een strategische visie, omtrent de ruimte van Buggenhout tegen 2040, te ontwikkelen. Om de inwoners van Buggenhout hierbij te betrekken werd een klankbordgroep georganiseerd en vervolgens een online bevraging gepubliceerd. De antwoorden en opmerkingen werden opgenomen en verwerkt in deze visie. Het eindresultaat hiervan is een conceptnota.

Samen met deze nota werd een kennisgeving van de milieueffectenrapportage (MER) opgemaakt. Deze kennisgeving kunt u ook onderaan de pagina terug vinden.

In tussentijd was het lokaal bestuur Buggenhout bezig met de opmaak van een voorontwerp op basis van de conceptnota. Op 30 november 2022 werd een dialoogmoment georganiseerd. Op deze vergadering konden ge├»nteresseerden mee denken over het voorontwerp en feedback/ideeën delen betreffende het versterken van de groene ruimte en de dorpskernen. In het voorjaar van 2023 zal nog een klankbordgroep vergadering georganiseerd worden waarbij teruggekoppeld wordt over de aanpassingen aan het voorontwerp. Meer informatie over de klankbordgroep vergadering zal nog gecommuniceerd worden. Ten slotte werd in het najaar van 2023 een fietstocht georganiseerd waarbij de belangrijkste aspecten van het Beleidsplan Ruimte Buggenhout in de kijker werden gezet. Naar aanleiding van deze input is het voorontwerp omgevormd tot een ontwerp. Dit ontwerp werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 maart 2024.

Indien u wenst betrokken te worden bij het Beleidsplan Ruimte Buggenhout, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar omgeving@buggenhout.be waarbij u vermeldt dat u mails hierover wilt ontvangen.

Meer info

Meer info kan u verkrijgen via omgeving@buggenhout.be of 052 33 95 11.

U kan de documenten onderaan deze pagina terugvinden. 

Deel deze pagina

maandag 25 maart 2024