Conceptnota en Voorontwerp

Het doel van deze fase is om een strategische visie, omtrent de ruimte van Buggenhout tegen 2050, te ontwikkelen. Om de inwoners van Buggenhout hierbij te betrekken werd een klankbordgroep georganiseerd en vervolgens een online bevraging gepubliceerd. De antwoorden en opmerkingen werden opgenomen en verwerkt in deze visie. Het eindresultaat hiervan is een conceptnota.

Samen met deze nota werd een kennisgeving van de milieueffectenrapportage (MER) opgemaakt. Deze kennisgeving kunt u ook onderaan de pagina terug vinden.

Ondertussen is het lokaal bestuur Buggenhout bezig met de opmaak van een voorontwerp op basis van de conceptnota. Op 30 november 2022 werd een dialoogmoment georganiseerd. Op deze vergadering konden geïnteresseerden mee denken over het voorontwerp en feedback/ideeën delen betreffende het versterken van de groene ruimte en de dorpskernen. In het voorjaar van 2023 zal nog een klankbordgroep vergadering georganiseerd worden waarbij teruggekoppeld wordt over de aanpassingen aan het voorontwerp. Meer informatie over de klankbordgroep vergadering zal nog gecommuniceerd worden. 

Indien u wenst meer betrokken te worden met het Beleidsplan Ruimte Buggenhout, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar omgeving@buggenhout.be waarbij u vermeldt dat u mails hierover wilt ontvangen.

Meer info

De kennisgeving, proces- en conceptnota kan door iedereen online en/of op de computer in Het Gemeentehuis geraadpleegd worden tot en met 6 december 2022. Tijdens deze periode heeft het publiek de mogelijkheid om te reageren en opmerkingen met ons te delen. Meer info kan u verkrijgen via omgeving@buggenhout.be of 052 33 95 11.

Reacties op de conceptnota kan u bezorgen aan het lokaak bestuur Buggenhout. Dit kan schriftelijk door uw reactie op het gemeentehuis te bezorgen (Nieuwstraat 2) of digitaal via omgeving@buggenhout.be.

Reacties op de kennisgeving van de strategische milieueffectenrapportage dienen rechtstreeks aan het Team MER te worden bezorgd. Dit kan via mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier op de website van Departement Omgeving. De mogelijkheid bestaat ook om uw reactie met de post te bezorgen.

U kan de documenten onderaan deze pagina terugvinden.

Deel deze pagina

vrijdag 9 december 2022