ConsumerConnect

De FOD Economie lanceert de nieuwe website ConsumerConnect. Op de nieuwe website ConsumerConnect vindt u voortaan het antwoord op zoveel consumentenvragen.
ConsumerConnect is een initiatief van de FOD Economie. U vindt er in een duidelijke taal wat uw rechten en plichten zijn en we helpen u zo bij het kiezen van acties die u kan ondernemen. De website is er voor consumenten die een probleem ervaren met een onderneming en vervangt in dat opzicht het deel “consumenten” van het Meldpunt van de FOD Economie. Ondervindt u als onderneming een probleem, dan kan u dat nog steeds melden via het Meldpunt.
 
Op de website van ConsumerConnect vindt u vier grote pijlers:
  • Vind informatie: op een intuïtieve manier vindt u hier informatie over uw rechten als consument, opgesplitst per thema. U kan rechtstreeks naar de themapagina’s gaan en zelf op zoek gaan naar informatie. Of, u laat zich begeleiden door onze consumentengids: u antwoordt op een aantal vragen en krijgt meteen de informatie die voor u relevant is en welke mogelijke acties u kan ondernemen.
  • Meld ons iets: is er een inbreuk op de wetgeving inzake consumentenbescherming (bijvoorbeeld als u denkt dat u tijdens een aankoop bent misleid door een onderneming), dan kan u dat heel eenvoudig melden bij de Economische Inspectie van de FOD Economie. Zij ziet toe op de naleving van de economische regelgeving en analyseert alle ontvangen meldingen. Een melding lost uw persoonlijke situatie niet op, maar de Economische Inspectie kan wel beslissen een onderzoek op te starten of uw melding overmaken aan de bevoegde inspectiedienst. Bij het vaststellen van inbreuken wordt de betrokken partij aangemaand om de inbreuken stop te zetten of te regulariseren. Dit kan door het geven van een waarschuwing of door het opstellen van een proces-verbaal, wat kan leiden tot sancties.
  • Bemiddelen: hebt u een geschil met een onderneming en vindt u geen akkoord? Dan kan u een beroep doen op een ombudsdienst. Die bemiddelt dan samen met u bij de onderneming om op die manier een oplossing te vinden voor uw probleem. Op ConsumerConnect wordt u aan de hand van een aantal vragen begeleid naar de juiste ombudsdienst en hun contactgegevens.
  • Stel een vraag: u kan het Contact Center van de FOD Economie contacteren via telefoon, e-mail, sociale media of aan de hand van het online contactformulier.

Op ConsumerConnect hebt u ook de mogelijkheid om een duidelijk overzicht te krijgen van de meldingen die u hebt gedaan. Daarnaast kan u ook de status opzoeken van eventuele vragen die u stelde. Dat kan door een account aan te maken op ConsumerConnect.

Gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2024 17 u.