Consumptiebon voor kwetsbare groepen

De coronacrisis hakt er zwaar in bij sommigen. Daarom wil lokaal bestuur Buggenhout de meest kwetsbaren extra ondersteunen met een consumptiebon.

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het lokaal bestuur Buggenhout ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit van 25 euro. Deze actie werd goedgekeurd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van september 2020. Hiervoor zal een budget van 22.030,87 euro uitgetrokken worden. De consumptiebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend via de sociale dienst. De waardebon heeft een geldigheidsduur tot 31 december 2021 en kan ingeruild worden bij een handelszaak in Buggenhout.

Handelaars die willen deelnemen aan de Buggenhoutse consumptiebon, kunnen zich inschrijven via ondernemen@buggenhout.be. Bij de inschrijving verklaart de handelaar zich akkoord met de werkwijze zoals beschreven in het reglement (zie bijlage). De consumptiebon is één jaar geldig namelijk tot 31 december 2021. Op de cadeaubon wordt geen wisselgeld of een waardebon van uw eigen zaak teruggegeven. Het is niet de bedoeling om de bon in te wisselen tegen geld.

Als de gegevens van uw zaak/winkel veranderen of uw zaak/winkel wordt stopgezet, dient u de dienst ondernemingen te contacteren. Controleer bij aanvaarding van de bon of het om een geldige bon gaat. Bij twijfel neemt u best contact op met de sociale dienst.

In bijlage kan u het reglement raadplegen. Een overzicht van de deelnemende handelaars kan u ook in bijlage terugvinden.

Gepubliceerd op woensdag 9 december 2020 12.10 u.