corona Covid-19

Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten zoals MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). COVID-19 is een nieuwe stam die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld.

Sommige coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze worden overgedragen tussen dieren en mensen. Gedetailleerd onderzoek wees uit dat SARS-CoV werd overgedragen van civetkatten op mensen en MERS-CoV van dromedarissen op mensen.

Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstigere gevallen kan de infectie leiden tot longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Algemene aanbevelingen om de verspreiding van het virus te voorkomen zijn het regelmatig wassen van de handen, het bedekken van mond en neus bij hoesten en niezen en contact vermijden met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen).

U kan volgende maatregelen toepassen, om uw persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • 1. Blijf thuis als u ziek bent
 • 2. Was regelmatig uw handen.
 • 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet
 • 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • 4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • 5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand

Hebt u koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

 • Blijf thuis.
 • Bel uw huisarts en bespreek uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Deel deze pagina

zaterdag 14 maart 2020