Covid-19- vaccinatie voor risicopatiënten

Momenteel worden alle 65-plussers van oud naar jong uitgenodigd. Vanaf eind april-begin mei, zal ook de inenting van personen met een verhoogd risico starten.

Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de beurt, en dan dalen we af in leeftijd tot alle risicopatiënten zijn ingeënt.┬áHet gaat om mensen tussen 18 en 64 jaar, met een bepaalde aandoening waarvan wetenschappelijk blijkt dat ze een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden hebben door COVID-19.

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk van minstens 140 mmHg systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgibin/Disease_Search_List.php?lng=EN)
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • syndroom van Down
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS

Voor de aandoeningen met een * wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

Hoe worden de lijsten van de risicopatiënten opgemaakt?

Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Daarbij wordt de privacy gerespecteerd.

 • Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste vijf jaar een diagnose van kanker kregen.
 • De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.
 • De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 2 april geleidelijk aan beginnen aanvullen, en kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen (zie verder).
 • Daarnaast zullen een aantal specialisten mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten.

Op die manier is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ?Vaccination Codes Database?. Iemand die op meerdere lijsten voorkomt, wordt uiteraard slechts één keer opgenomen. De enige informatie die de database bevat, is ?deze persoon heeft een verhoogd risico?. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aandoening. Naar schatting zullen 1,2 à 1,5 miljoen mensen uiteindelijk in deze databank worden opgenomen.

Hoe kan u nagaan of u op de lijst van risicopersonen staat?

U kan zelf nakijken of u op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be.

U kan ook via de website van uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds), algemene informatie verkrijgen. Ook uw huisapotheker kan u informatie geven over de selectie van de risicopatiënten en over uw eigen situatie. Uw ziekenfonds en huisapotheker kunnen u niet toevoegen op de vaccinatielijst.

We vragen u dus om met de eenvoudige vraag: 'Sta ik op de lijst?' niet naar uw huisarts te bellen. Als u een vaste huisarts hebt, die dus uw Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoeft u niets te doen. U kan dan gewoon uw uitnodiging afwachten.

Wat als u niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

Er is een kleine kans dat u een risicopatiënt bent, en dat u ook eind april niet op de lijst van uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds) voorkomt. Zo houden de verzekeringsinstellingen geen rekening met alle nieuwe informatie na 1/7/2020.

Enkele andere voorbeelden zijn: u bent zwaarlijvig (obees), maar hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd. Of u hebt een hoge bloeddruk, maar neemt hiervoor geen medicatie die wordt terugbetaald. In dat geval maakt u best een afspraak met uw vaste huisarts. Deze kan u altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na april. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en u kan toevoegen aan de lijst.

Gepubliceerd op donderdag 8 april 2021 11 u.