COVID hulp

Bent u een inwoner van Buggenhout en hebt u het door de coronacrisis momenteel (financieel) moeilijk? Dan is de sociale dienst er voor u.

De Federale regering heeft steun vrijgemaakt voor burgers waarop de COVID-19-crisis een financiële impact heeft gehad. Deze steun is bestemd voor diegenen die een deel van hun inkomen hebben verloren, die geconfronteerd worden met extra uitgaven, zelfstandigen, flexi-jobs, jobstudenten, artiesten, ...

Hiervoor kan u terecht bij onze sociale dienst. Onze medewerkers maken uw probleem bespreekbaar, kijken of u in aanmerking komt voor steun en/of verwijzen u door. U kan bij de sociale dienst terecht op afspraak. Alle afspraken verlopen discreet en met inachtneming van het beroepsgeheim. Onze spreeklokalen worden na elke afspraak ontsmet.

 

Gepubliceerd op dinsdag 10 november 2020 17.45 u.