Crisisopvang

Het lokaal bestuur beschikt over 1 kleine crisiskamer (met gedeeld sanitair en keuken) waar opvang kan geboden worden in uitzonderlijke noodsituaties (woningbrand, familiaal geweld...). Deze kamer is geschikt voor alleenstaanden en kan maximum 48 uur worden bewoond. Tijdens deze opvang wordt er samen met de bewoner naar een oplossing op langere termijn gezocht.

Deze kamer is enkel voor alleenstaanden die geen onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden en zich in een acute noodsituatie bevinden.

Procedure

U maakt een afspraak bij de sociale dienst. 

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023