Cultuurraad

De cultuurraad verzamelt alle culturele en sociale verenigingen en kunstenaars en formuleert adviezen aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Ondersteunen van de verenigingen, belangen verdedigen, informeren.