De kinderopvangtoeslag (Groeipakket)

De kinderopvangtoeslag is een extra toeslag die gezinnen ontvangen als hun kinderen naar de kinderopvang gaan.

Voorwaarden

Om een kinderopvangtoeslag te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Uw kind gaat naar een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel (door Kind en Gezin vergund).
  • Het tarief van de kinderopvang wordt niet berekend op basis van uw inkomen.
  • Uw kind gaat nog niet naar de kleuterklas. Als uw kind halftijds naar de kinderopvang gaat en haftijds naar de kleuterklas, krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer.

Procedure

De kinderopvangtoeslag wordt automatisch uitbetaald op basis van de aanwezigheidsgegevens die de kinderopvang doorgeeft aan de uitbetalers van het Groeipakket. De kinderopvang registreert dagelijks de aanwezigheid van uw kind via de QR-code van uw kind.

U ontvangt de kinderopvangtoeslag maandelijks op de 20ste van de maand, voor de voorbije maand. Valt de 20e in een weekend, dan ontvangt u het bedrag op de eerstvolgende werkdag.

Woont u in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU en gaat uw kind naar een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, dan kunt u de kinderopvangtoeslag ook zelf aanvragen bij een uitbetaler naar keuze in Vlaanderen. Dit gaat sneller. Maar u kunt ook wachten tot Fons (de uitbetaler van de Vlaamse overheid) de gegevens heeft ontvangen en u automatisch uitbetaalt.

Bedrag

Als voldaan is aan de voorwaarden, ontvangt u een kinderopvangtoeslag van 3,29 euro per opvangdag en per kind.

Gaat uw kind een halve dag naar de opvang, dan krijgt u de helft, op voorwaarde dat uw kind nog niet naar de kleuterklas gaat.

Is uw kind minder dan 3 uur in de opvang, dan ontvangt u de toelage niet.

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021