De Scheldevallei wordt een nationaal park

Op vrijdag 13 oktober 2023 heeft de Vlaamse regering officieel de oprichting aangekondigd van drie nieuwe Nationale Parken in het noorden van het land.

En het geweldige nieuws is dat de Scheldevallei, met haar unieke getijdennatuur rond de Schelde en haar bijrivieren, er één van is! In Vlaanderen kennen we sinds 2006 het Nationaal Park Hoge Kempen en in Wallonië werden vorig jaar twee Nationale Parken opgericht. Nu komen er dus nog drie bij: Scheldevallei, Bosland en Brabantse Wouden.

De Scheldevallei (waar Buggenhout deel van uitmaakt) was een van de vier nieuwe kandidaten voor de titel van Nationaal Park. De Schelde vormt hier samen met de Rupel, de Durme en de Dender een uitgestrekt netwerk van rivieren. Land en water zijn vervlochten door tal van slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen. De Scheldevallei herbergt een uitzonderlijke fauna en flora met spindotterbloemen, wilgenvloedbossen, otters, bevers, grutto’s, zeearenden, finten of meivissen en zo veel meer.

De oprichting van nieuwe Nationale Parken heeft een dubbel doel: enerzijds de natuurlijke rijkdom van Vlaanderen versterken en beschermen en anderzijds het erfgoedbeleid, toerisme en de economische ontwikkeling in deze gebieden stimuleren. Momenteel zijn er in Vlaanderen te weinig grote beschermde gebieden met een goede connectiviteit. Voor de biodiversiteit is het heel belangrijk om niet alleen hier en daar kleine beschermde gebieden te hebben, maar ook grotere gebieden, waar bronpopulaties van soorten zich kunnen vestigen. Zo creëren we echte ‘hot spots’ voor biodiversiteit, waar populaties kunnen groeien. De natuur in topconditie houden in robuuste en voldoende grote gebieden is het hoofddoel van een Nationaal Park. 

De Scheldevallei heeft de voorbije decennia veel veranderingen ondergaan. Het Sigmaplan is hierbij uiteraard van groot belang. Aanvullend startte het Regionaal Landschap Schelde-Durme zeven jaar geleden met een overkoepelende aanpak voor de open ruimte over de sectoren van natuur, landbouw, ruimtelijk beleid, recreatie, toerisme en erfgoed heen. De voorbije twee jaren werd samen met de vele partners een ambitieus toekomstverhaal uitgeschreven.Gepubliceerd op maandag 16 oktober 2023 9 u.