De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket)

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. 

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en wordt blijft uitbetaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Voorwaarden

Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die in Vlaanderen wonen en Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, jaarlijks een schooltoeslag krijgen, afhankelijk van het inkomen van het gezin.

Procedure

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

Net zoals bij de huidige schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Een kind verliest het recht op een schooltoeslag als het twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen onwettig afwezig is, of als het niet ingeschreven blijft tot het einde van het schooljaar, tenzij het diploma secundair onderwijs werd behaald.

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo'n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. U kunt dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

Bedrag

De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of oktober). 

 

Leeftijd

Bedrag
3 - 5 jaar Gemiddeld 103,70 euro/jaar
6 - 12 jaar Gemiddeld 194 euro/jaar
12 - 18 jaar Gemiddeld 630euro/jaar
18+ 50 euro/jaar (bovenop de studietoelage)

Deel deze pagina

donderdag 6 december 2018