De Vlaamse energielening bestaat nog steeds in 2019

De Energielening kan aangevraagd worden bij een energiehuis en voor Buggenhout is dat vzw BEA.

Enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep kan nog een Energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over een termijn van 10 jaar, intrest 0%. 

Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Voor meer info kan u steeds terecht bij vzw BEA, Administratie Centrum, Werf 9, 9300 Aalst. U kan hen contacteren via het gratis nummer 0800 93030 of via info@vzwbea.be. Er wordt enkel op afspraak gewerkt.

Gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2019 17 u.