Doorgangswoningen

Een doorgangswoning is een woning die het lokaal bestuur voor een korte periode ter beschikking kan stellen aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Het lokaal bestuur heeft 1 doorgangswoning voor een gezin en 4 doorgangsstudio's met gedeeld sanitair en keuken enkel voor alleenstaanden. Deze doorgangswoningen zijn er met de steun van de Nationale Loterij. 

Een doorgangswoning biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken:

 • omdat hun woning ongezond of onbewoonbaar werd verklaard.
 • omwille van een advies tot uitzetting.
 • omwille van een gezinsconflict (meer bepaald partnergeweld).
 • omwille van een ramp, zoals een brand, een ontploffing of een overstroming.
 • omdat zij als vluchteling erkend zijn door de bevoegde autoriteiten en zij de opvangcentra van FEDASIL moeten verlaten.
 • omdat zij dakloos zijn.

Een doorgangswoning biedt dus geen oplossing voor mensen die willen verhuizen omdat hun huur te hoog is of voor asielzoekers die zich installeren in de gemeente.

Voorwaarden

 • De verblijfsovereenkomst wordt gesloten voor een duur van 4 maanden en kan slechts eenmaal verlengd worden.
 • De doorgangswoning mag geen eindpunt zijn: de gebruikers moeten op zoek gaan naar een definitieve woonst en zich inschrijven op de wachtlijsten van de woonmaatschappij stek92. De sociale dienst begeleidt hen daarin.
 • Vanaf 1 januari 2024 zal er een begeleidingsplan worden gekoppeld aan het verblijf. Dit wordt ook geëvalueerd. 

Procedure

 • U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.
 • De opnamecriteria zijn strikt vastgelegd. Er bestaat geen wachtlijst. Van zodra een woning vrijkomt wordt de meest dringende situatie verholpen. 

Bedrag

 • Er wordt een verblijfskost per dag aangerekend.
 • Er wordt een som gevraagd als waarborg, deze bedraagt 1 maand verblijfsvergoeding.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023