Dringende medische hulp

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, hebt u recht op dringende medische hulp als u dringende medische zorgen nodig heeft. Het lokaal bestuur betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voor wie?

  • U hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, u verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat u dringend medische zorgen nodig hebt.
  • U verblijft in Buggenhout.
  • U hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

  • U gaat eerst naar de huisarts en hij geeft u een attest Dringende Medische Hulp.
  • Met dit attest gaat u naar het lokaal bestuur van de plaats waar u gewoonlijk verblijft.
  • De sociale dienst zal, na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf, een betalingsverbintenis meegeven.
  • Met deze medische kaart kunt u de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Als u ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het lokaal bestuur bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het lokaal bestuur eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023