Eerstelijnspsychologische hulpverlening

Het lokaal bestuur Buggenhout wil actief inzetten op de bevordering van toegankelijke eerstelijnspsychologische hulpverlening en biedt daarom een nieuwe dienstverlening aan.

Het is belangrijk dat psychologische hulp toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen die er nood aan heeft. Vooral kwetsbare doelgroepen ondervinden vaak extra obstakels, terwijl het tijdig aanpakken van psychische klachten van groot belang is. Daarom zal er vanaf de week van 15 april 2024 worden samengewerkt met twee klinisch orthopedagogen die wekelijks in de lokalen van het lokaal bestuur zitdag zullen houden en waar u terecht kan voor een afspraak. Dat gebeurt in samenwerking met het Netwerken Geestelijke Gezondheid ADS (volwassenen) en RADAR (kinderen en jongeren).

Het is de bedoeling om laagdrempelig veelvoorkomende milde psychische problemen, zoals stress, slecht slapen, piekeren, gebrek aan motivatie, prikkelbaarheid, angst, somberheid, depressieve gevoelens, opvoedingsproblemen of beginnend alcoholgebruik te kunnen bespreken. De rol van een eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog begint met een kosteloos kennismakingsgesprek, waarbij de cliënt de gelegenheid krijgt om zijn probleem en verwachtingen te bespreken. De eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog zal een luisterend oor bieden en helpen de hulpvraag concreter te maken zodat samen een plan van aanpak kan worden opgesteld.

Cliënten hebben recht op maximaal acht sessies per jaar. Tijdens elke sessie draagt de patiënt 11 euro bij, terwijl degenen met recht op verhoogde tegemoetkoming 4 euro betalen. Deze dienstverlening is gratis indien u jonger dan 24 jaar bent. 

De zitdag vindt plaats vanaf 15 april:

  • voor kinderen en jongeren: elke dinsdagnamiddag van 13u tot 17u. Locatie: Huis van het Kind (Platteput 8A).
  • voor (jong)volwassenen: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 13u. Locatie: Het Gemeentehuis (Nieuwstraat 2)

Afspraak maken met de klinisch orthopedagogen?

Gepubliceerd op maandag 8 april 2024 9.30 u.