Eerstelijnszone Dender bouwt vaccinatiecentrum uit in Hamme en in Appels

Op vraag van de Vlaamse overheid kozen de Eerstelijnszone en de lokale besturen van Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout de locaties voor hun COVID19-vaccinatiecentra. De gekozen locaties zijn sporthal Meulenbroek in Hamme en sporthal Appels in Dendermonde.

Per eerstelijnszone komt er minstens 1 vaccinatiecentrum, maximaal 2. Meer is niet aangewezen. De opbouw en uitbating van zo’n centrum is immers een logistiek, administratief en medisch huzarenstukje. Cruciaal is de mogelijkheid om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, dichtbij de burger. Met maximaal 120 centra slaagt Vlaanderen daar beter in dan de ons omliggende landen.

De lokale besturen van Eerstelijnszonde Dender onderzochten met de Vlaamse blauwdruk in de hand de mogelijkheden op hun grondgebied. Sporthallen, evenementenlocaties, cultuurcentra, … werden gescreend op bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, toegankelijkheid, oppervlakte, accommodatie, enz. Hamme en Appels kwamen uiteindelijk als beste optie uit de bus.

De uitbouw en organisatie is in handen van de Eerstelijnszone, in samenwerking met de 6 betrokken lokale besturen. De krachten worden gebundeld om de vaccinatiecentra 7 dagen op 7 optimaal te laten functioneren. Tegen 1 februari zijn beide centra ingericht. Dan volgt een testfase en wordt bijgestuurd waar nodig. Begin maart, zodra de vaccins geleverd worden, start de vaccinatie.

Nog belangrijker dan de locatiekeuze is het wegwerken van alle mogelijke vaccinatiedrempels

Eind vorig jaar werd binnen de Eerstelijnszone een multidisciplinaire vaccinatiewerkgroep opgericht. Zij zetten de komende weken maximaal in op het sensibiliseren van de burgers. Wie vragen heeft, zal terechtkunnen bij een telefonische hulplijn.

Ook voor de vaccinatie zelf zal maximaal ondersteuning geboden worden. Er komen specifieke vervoersdiensten voor burgers die niet op eigen houtje naar het vaccinatiecentrum kunnen. Wie weinig of niet mobiel is, zal thuis gevaccineerd worden.

Uitnodiging op maat

Alle burgers krijgen een individuele uitnodiging ontvangen. Daarin zal vermeld staan in welk vaccinatiecentrum u terecht kan. Reserveren is verplicht en kan aan de hand van de unieke code in uw oproepbrief. Zo worden wachtrijen vermeden. Uiteraard gebeurt dit gefaseerd per doelgroep, rekening houdend met de beschikbaarheid van de vaccins.

Helpende handen

7 dagen op 7 vaccineren, met zo ruim mogelijke openingsuren, dat vraagt om veel helpende handen. Heel wat vrijwilligers hebben zich al aangemeld. Deze lijst wordt centraal beheerd. De komende week volgt een gerichte oproep naar verschillende profielen die we nodig hebben: (gepensioneerd en actief) medisch personeel, administratief medewerkers, logistieke helpers, enz.

Hygiënevoorschriften en naleving van de maatregelen blijven belangrijk

Met 97 besmettingen de voorbije 7 dagen, verspreid over de hele Eerstelijnszone, haalden we afgelopen maandag het niveau van midden september 2020. Deze hoopgevende cijfers zijn een beloning voor iedereen die zich de voorbije maanden aan de regels hield.

Een mooi perspectief bij de start van dit nieuwe jaar! Het vooruitzicht naar een vaccin maakt het af. Voor een succesvolle vaccinatiecampagne is het niet alleen belangrijk dat zoveel mogelijk burgers zich laten vaccineren, maar ook dat we met een lage besmettingsgraad kunnen starten. Men moet immers minimaal 14 dagen virusvrij zijn om te kunnen gevaccineerd worden. Een warme oproep dus om nog even vol te houden. Volg nauwgezet de preventiemaatregelen op en zorg er zo mee voor dat onze Eerstelijnszone Dender binnen een paar maanden weer bruist!

Meer info

Voor alle algemene info rond deze vaccinatiecampagne kan u terecht op de website http://www.laatjevaccineren.be/.

Gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2021 18.30 u.