Elektronisch verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een elektronische verblijfskaart aanvragen.

OPGELET: Niet-Belgische onderdanen dienen naast hun verblijfskaart steeds een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van het land van herkomst te hebben.

Sinds 15 januari 2024 vervangt de elektronische verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind het eerdere papieren verblijfskaartje voor een niet-Belgisch kind. De papieren verblijfskaarten blijven wel geldig tot ze vervallen.

Voorwaarden

Als u de kaart wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.
 • U moet samen met het kind de kaart aanvragen
 • Uw kind is jonger dan 12 jaar

De kaart is maximum 3 jaar geldig. De geldigheidsduur van de kaart mag in ieder geval de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

De kaart vervalt:

 • Na verloop van de geldigheidsduur.
 • Bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit.

Procedure

Om een elektronische verblijfskaart aan te vragen voor uw kind dient u een afspraak te maken bij vreemdelingenzaken:

 • Telefonisch via 052 33 95 11
 • Of online via deze link

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen de elektronische kaart aan bij het lokaal bestuur. Bij de aanvraag van de kaart moet het kind aanwezig zijn.

U krijgt per brief de nieuwe PIN- en PUK-code toegestuurd, waarna u de kaart mag afhalen (zonder aanwezigheid van het kind) in Het Gemeentehuis.

Bedrag

 • Normale procedure €10
 • Spoedprocedure met levering in gemeentehuis €130

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Wat meebrengen

 • Een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • Als uw kind in België geboren is, dient u ook een geldig identiteitsbewijs van het land van herkomst (identiteitskaart of paspoort) van uw kind voor te leggen.
 • Huidige of vorige verblijfskaart, indien uw kind dit heeft.

Wat te doen bij verlies of diefstal van de kaart van uw kind?

U meldt dit onmiddellijk persoonlijk bij de politie. Zij maken voor u een document ‘bijlage 6’ op, als bewijs dat u de kaart verloren bent of dat ze gestolen is. Zij zorgen er ook voor dat uw kaart geblokkeerd wordt: de kaart is onbruikbaar en geannuleerd.

U maakt een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken om een nieuwe elektronische verblijfskaart (= duplicaat) voor een niet-Belgisch kind aan te vragen.

Deel deze pagina

dinsdag 2 april 2024