Energiescan

De energiescan wordt uitgevoerd door de energiesnoeiers. Deze komen het energieverbruik van uw woning nakijken en geven je advies op maat en specifieke tips. Energieverslindende lampen worden vervangen, enkele kleine ingrepen die uw energiefactuur beperken worden uitgevoerd.

Deze energiesnoeiers gaan langs bij maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen om een energiescan uit te voeren.

Voorwaarden

Deze energiescan is specifiek voor enkele doelgroepen.

 • Mensen die in aanmerking komen voor het OMNIO-statuut in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering:
  gepensioneerden, weduwen – weduwnaars, wezen en invaliden (“WIGW’s”)
  rechthebbenden op het leefloon of een daaraan gelijkwaardige uitkering van het OCMW
  rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  rechthebbenden op een tegemoetkoming voor gehandicapten, gehandicapte kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag
  langdurig werklozen van tenminste 50 jaar
  arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken… met een moeilijke financiële gezinssituatie.
 • Personen die niet in aanmerking komen voor de eerste categorie, maar een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben lager dan 31.340 EUR te verhogen met 1.630 EUR per persoon ten laste.
 • Mensen die schuldbemiddeling genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen.
 • Mensen die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit (budgetbeheer of - begeleiding en het LAC - de lokale adviescommissie voor het afsluiten van de energie).

Procedure

 • U maakt een afspraak voor de zitdag van Energiehuis Bea in Het Gemeentehuis.
 • De energiesnoeiers komen aan huis, doen een energiescan en voeren enkele energiebesparende maatregelen uit.
 • Aansluitend ontvangt u hiervan een verslag.

Bedrag

Deze scan is helemaal gratis voor de bewoner.

Deel deze pagina

dinsdag 16 april 2024