Erediensten

Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring. Deze uitzondering is gebaseerd op 2 overwegingen. Enerzijds het emotioneel zeer belangrijke karakter van een uitvaart, anderzijds vanuit een overweging van medisch-sanitaire aard en de problemen die op dat vlak zouden ontstaan indien geen begrafenissen plaatsvinden.

De richtlijnen voor het omgaan met personen die overleden zijn door het coronavirus, worden rechtstreeks bezorgd aan de begrafenisondernemers.

Deel deze pagina

vrijdag 13 maart 2020