Erfgoedprijs

In 2023 zoekt de Provincie een voorbeeldige erfgoedgemeenschap voor haar Erfgoedprijs: een groep(je) mensen dat zich verzamelt rond een bepaald monument(je).

Het kan bijvoorbeeld gaan om buurtbewoners die de kapellen in hun buurt onderhouden, start-ups die een oude fabriek een tweede leven geven, vrijwilligers die zich inzetten om oude bomen of grafmonumenten te bewaren, leerkrachten die telkens rond het onroerend erfgoed in de buurt van hun school aan de slag gaan, ...

Stel u kandidaat voor de Erfgoedprijs, ten laatste op 30 juni 2023, via dit formulier. Een jury van experten buigt zich over de kandidaturen en de deputatie beslist in het najaar. Het prijzengeld is 10.000 EUR. Lees het reglement.

Stel u kandidaat!

  1. Download het formulier en vul het in
  2. Stuur het ingevulde formulier ten laatste op 30 juni 2023
  • per mail naar erfgoed@oost-vlaanderen.be 
  • of per post of door afgifte naar Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Erfgoed, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Gepubliceerd op dinsdag 4 april 2023 10 u.