Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meeouderschap bestaat tussen uzelf en een kind.
Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een kind erkennen kunt u zowel voor als na de geboorte doen.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven;
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven;
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Een erkenning is niet altijd nodig:

 • Wanneer het de biologische moeder is van het kind. Het vermelden van haar naam in de geboorteakte volstaat om te weten wie de moeder is;
 • Wanneer het kind geboren is tijdens het huwelijk.
  De partner van de moeder wordt automatisch erkend als vader of meemoeder.

Procedure

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in uw lokaal bestuur:

 • Waar u woont
 • Waar de andere ouder woont
 • Waar het kind geboren is

Als de vader/meemoeder getrouwd is met een andere partner dan de moeder, wordt de echtgenote of echtgenoot van deze op de hoogte gebracht van de erkenning.

Wat meebrengen

 • De identiteitskaarten van de personen die de erkenning komen aanvragen.
 • Bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 • Bij erkenning na de geboorte: een recente geboorteakte van het kind (deze akte mag max. 1 jaar oud zijn).

Als u niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat u ook de volgende stukken moet voorleggen:

 • Bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
 • Bewijs van nationaliteit.
 • Bewijs van woonst.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Deel deze pagina

woensdag 12 oktober 2022