Erkenning BIB

De Maakplaats in de BIB draait al een half jaar op volle toeren en dat loont. Voortaan mag onze BIB zich een erkende STEM-Academie noemen.

Deze erkenning werd uitgevaardigd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De STEM-disciplines (‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ and ‘Mathematics’ ) worden niet afzonderlijk, maar eerder op interdisciplinaire en toegepaste manier ingezet om oplossingen te zoeken voor reële problemen en uitdagingen. Naast inhoudelijke kennis van de afzonderlijke disciplines en hun samenhang, leren deelnemers ook bredere vaardigheden en attitude als oplossingsgericht en innovatief denken, creatief onderzoeken en ontwerpen, logisch redeneren, samenwerken in teamverband en ondernemingszin.

De STEM-academie voldoet aan volgende criteria:

  • heeft expertise in STEM disciplines en didactiek
  • heeft een open aanbod
  • biedt STEM-trajecten aan.

De activiteiten van de STEM-academie

  • hebben een informeel leerkarakter
  • spelen in op ontwerpend en onderzoekend leren
  • versterken naast STEM-competentie ook de 21ste -eeuwse vaardigheden
  • volgen een geïntegreerde STEM aanpak.
  • geven inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij

Met een eigen Maakplaats en STEM-activiteiten voldoet de BIB perfect aan alle voorwaarden. Een overzicht van alle activiteiten kan u terugvinden op www.buggenhout.be/bibliotheek.

Gepubliceerd op donderdag 16 juni 2022 19 u.