Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U maakt een afspraak met de dienst burgerzaken om een Europese rijbewijs aan te vragen. Afhalen kan zonder afspraak aan de onthaalbalie.

Bedrag

Voor de afgifte van zowel een voorlopig- als definitief rijbewijs wordt 25 euro aangerekend. Betalen kan bij voorkeur met de bankkaart.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs. Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Meer info

  • De leveringstermijn van het nieuwe rijbewijs bedraagt vier tot vijf werkdagen.
  • Het rijbewijs mag afgehaald worden door een derde met volmacht.
  • Bij verlies of diefstal van het rijbewijs doet u hiervan aangifte bij de politie. Die levert u een aanvraagformulier af waarmee u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Deel deze pagina

woensdag 31 januari 2024