Extra kindervaccinatiepunt in Dendermonde

Maandag 20 december besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om alle 5- tot en met 11-jarigen de kans te geven om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19 virus.

Deze vaccinatie zal gebeuren met een pediatrische vorm van het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap keurde dit vaccin goed.

Aan kinderen met comorbiditeit wordt deze vaccinatie sterk aanbevolen omdat het hen beschermt tegen ernstige ziekte door het COVID-19-virus. Ook aan kinderen zonder comorbiditeit wordt het vaccin aangeboden. Door deze vaccinatie kunnen zij immers zichzelf, kwetsbare personen in hun omgeving en de hele samenleving beter beschermen.

Een extra kindervaccinatiepunt in Dendermonde

Binnen Eerstelijnszone Dender zullen in totaal 10.601 kinderen worden uitgenodigd. Eerstelijnszone Dender besliste om een extra locatie voor een kindervaccinatiepunt te zoeken.

Waarom gingen we op zoek naar een extra locatie?

 • De beslissing om de intervalperiode voor een boostervaccinatie in te korten, samen met de doelstelling om de brede bevolking vanaf 18 jaar de kans te geven om een boosterprik te krijgen tegen eind januari, zorgt voor extra druk op ons vaccinatiecentrum VC Dender Keur in Dendermonde. Om deze doelstelling te halen, drijven we de capaciteit en snelheid op naar ongeveer 2.000 vaccinaties per dag. Dit combineren met de vaccinatie van de 5-11-jarigen is niet mogelijk.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat een klassiek vaccinatiecentrum niet op maat is van de vaccinatie van 5-11-jarigen. De wachtzaal is te klein om alle kinderen samen met hun ouder(s) te ontvangen, de inkleding is niet kindgericht, de akoestiek is niet ideaal, …
 • Gezien de specifieke aanpak (andere anamnese, ander vaccintype, …) van de vaccinatie van 5-11-jarigen, willen wij beide vaccinatiecampagnes zoveel mogelijk los van elkaar organiseren.

Bij de keuze van locatie voor dit extra kindervaccinatiepunt werd onder meer rekening gehouden met volgende aspecten:

 • ruime parkeermogelijkheden
 • afzonderlijke, afgesloten vaccinatieruimtes
 • ruime wachtruimte
 • kindvriendelijke inkleding
 • centrale ligging binnen onze Eerstelijnszone

Heel wat locaties werden de voorbije dagen verkend. Uiteindelijk werd gekozen voor de combinatie van het Sociaal Huis en IBO centrum, gevestigd in hetzelfde gebouw in Dendermonde-centrum (Gentsesteenweg 1).

Praktisch

 • De vaccinaties vinden plaats op zaterdag en zondag vanaf 15 januari. Tweede prikken zijn drie weken later voorzien vanaf zaterdag 5 februari.
 • We vaccineren telkens van 8 tot 20 uur.
 • Kinderen ontvangen automatisch een uitnodiging met de post, waarna ouders zelf een uurslot zullen kunnen kiezen. Op die manier kunnen broers en zussen binnen dezelfde leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar samen naar het vaccinatiecentrum komen.
 • Ouders kunnen bij ontvangst van de uitnodiging al bevestigen. Wie nog vragen heeft of twijfelt, kan wachten op de webinar om een uurslot te reserveren.
 • Meer praktische info bv. over de bereikbaarheid volgt snel via de kanalen van de Eerstelijnszone Dender en de lokale besturen.

‘Virusvechters in De Prikballon’

De kindvriendelijke aanpak begint bij het begin en dus kozen we ook bij de naamgeving voor een passende naam: “Kindervaccinatiepunt De Prikballon”. Als echte helden en virusvechters zullen onze 5-11-jarigen het coronavirus te lijf gaan en doorprikken. Hoe we deze naam in ons kindervaccinatiepunt zullen tot leven brengen, is nog een verrassing voor onze kinderen. Maar we zullen niks aan het toeval overlaten om er een positieve ervaring voor zowel kinderen als ouders van te maken.

Correcte informatie is belangrijk

De vaccinatie is ook voor deze leeftijdsgroep gratis en vrijwillig. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen correct wordt geïnformeerd over het hoe, waar en waarom van deze vaccinatie. Op basis van deze info kan elke ouder, in overleg met zijn/haar kind, een bewuste keuze maken.

Hiervoor worden twee webinars georganiseerd:

 • Een eerste webinar vindt plaats op dinsdagavond 11 januari en zich richten tot intermediairen. We denken dan bv. aan leerkrachten, medewerkers CLB en Opgroeien, kinderartsen, kindertandartsen … Op die manier beschikken zij ook over de nodige info om vragen van kinderen en ouders te beantwoorden. 
 • Een tweede webinar vindt plaats op woensdagavond 12 januari en richt zich rechtstreeks tot ouders. In deze webinar zal aandacht zijn voor: de algemene achtergrond over de impact van COVID-19 in het algemeen & Omikron in het bijzonder, vaccinatie van 5-11-jarigen: waarom + antwoorden op de meest gestelde vragen en bezorgdheden, een praktische rondleiding in de locatie, hoe verlopen de uitnodigingen ...? Het wordt een interactieve webinar waarbij de deelnemers al hun vragen zullen kunnen stellen en een antwoord zullen krijgen van experten ter zake.

Concreet startuur van en digitale link naar de webinar worden later nog gecommuniceerd, maar hou dit moment alvast vrij in uw agenda.

Gepubliceerd op donderdag 23 december 2021 13 u.