Extra maatregelen Herfstdroom

Op 27 oktober 2021 nam het nationale Overlegcomité bijkomende verstrengde maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Daarop heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid de maatregelen voor de woonzorgcentra aangepast.

Concreet betekent dat voor woonzorgcentrum Herfstdroom het volgende:

  • Alle bezoekers dragen bij het betreden van en de verplaatsing in de voorziening, maar ook tijdens de bezoekmomenten een chirurgisch mondmasker. Dit ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden nageleefd en ongeacht of men een Covid Safe Ticket heeft.
  • De cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners (woonzorgcentrum en assistentiewoningen) en voor bewoners (woonzorgcentrum) met hun bezoekers. Externen hebben géén toegang tot de cafetaria. Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners en de bezoekers steeds een chirurgisch mondmasker.

Deze maatregelen gaan in vanaf vrijdag 29 oktober 2021.

Gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021 17.30 u.