Tijdelijke politieverordening Opdorp

Door de heraanleg van de N17 en het daarmee gepaard gaande sluipverkeer komt er een plaatselijk verbod op vrachtverkeer en een uitbreiding van de zone 30 in Opdorp.

De heraanleg van de Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands zorgt ook voor hinder in Opdorp. De werken werden gestart op 6 maart 2023 en duren tot het najaar van 2024. Tijdens de volledige duur van de werken geldt een omleiding voor zwaar verkeer (> 3,5t) in beide richtingen via de gewestweg N41–E17 en de gewestweg N16. Binnenkort start de volgende fase in de wegenwerken, vanaf het kruispunt Oude Heirbaan tot en met het kruispunt met Lippelodorp.

De omleiding voor autoverkeer loopt volledig langs Puurs-Sint-Amands. Toch ondervinden we door GPS-gebruik veel hinder langsheen Opdorp. Deze alternatieve route is korter in tijd, ook voor doorgaand verkeer naar Dendermonde. Daarom wordt tijdens de duur van de werken een snelheidsbeperking tot 30 km/u ingevoerd in de Houtenmolenstraat, Spiedamstraat en een deel van de Vekenstraat.

In samenwerking met de gemeente Londerzeel werd een zone afgebakend verboden voor zwaar verkeer (> 3,5t) uitgezonderd plaatselijk verkeer. Deze zone omvat Vekenstraat, Houtenmolenstraat, Akkerstraat, Holstraat, Spiedamstraat, Kruisheide, Nieuwstad en Regelaarstraat. 

Gepubliceerd op dinsdag 20 februari 2024 17.39 u.