Communicatie

  • Ik wil mijn evenement zien verschijnen in de activiteitenkalender

    Op de website en in het infomagazine kan u een overzicht vinden van de evenementen in onze gemeente. Indien u uw evenement in die lijst wilt zien verschijnen, dient u deze activiteit aan te maken via Uit in Vlaanderen. Enkel activiteiten die in deze database verschijnen, worden overgenomen in onze kalender. Denk eraan om uw activiteit tijdig aan te maken!

  • Kan ik zomaar artikels/foto's uit de website overnemen en verspreiden?

    De eigendomsrechten (copyright) op artikels en of foto's/video's... van deze website behoren toe aan het lokaal bestuur van Buggenhout. De inhoud van deze site mag met bronvermelding gebruikt worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor het gebruik en reproductie van artikels, fotomateriaal of andere afbeeldingen dient u toestemming te vragen aan het College van burgemeester en schepenen.