Afval

 • Hoe kan ik een sluikstort melden?

  U dient de locatie duidelijk aan te geven via het Meldingsformulier

 • De GFT-container is beschadigd. Ik heb nog een zwarte rolcontainer. Het afval is niet opgehaald. Wat nu.

  Voor al uw problemen contacteert u Verko.

  Of u kijkt op uw afvalkalender.

 • Waarom moet ik nog betalen voor het huisvuil terwijl ik niet meer in Buggenhout woon?

  Elk jaar mag u begin juli het jaarlijks aanslagbiljet van 30 euro verwachten voor het ophalen van huisvuil.

  Dat geldt voor elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in Buggenhout woont (ook voor wie intussen verhuisde naar een andere gemeente.

 • Hoe kan ik grofvuil laten ophalen?

  Informatie over de ophaling van grofvuil vindt u hier.

 • Kan ik het containerpark in zonder identiteitskaart?

  U heeft als inwoner van de gemeente met uw eID-kaart toegang tot het recyclagepark Verko (containerpark) in de Bovendonkstraat 37.

  Toekomstige inwoners of familie van een overleden inwoner die een huis renoveren/opruimen kunnen een tijdelijk pasje aanvragen via de milieudienst. Inwoners die hun eID kwijt zijn melden dit eerst bij de politie of bij Burgerzaken. Met het daar verkregen attest hebben ze toegang tot het containerpark.