Bouwen en Wonen

 • Mag ik iets (container, kraan, obstakel, enz..) op de openbare weg plaatsen?

  Het is verboden privaat gebruik te maken van de openbare weg, op de begane grond, alsook erboven en eronder, en waardoor een inbreuk wordt gepleegd op de veiligheid en het gemak van doorgang, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toelating van de bevoegde overheid.

  U vult het formulier in om een bezetting aan te vragen.

 • Ik heb een vraag over mijn rioolaansluiting

  U dient hiervoor contact op te nemen met Farys.

 • Ik wil een overtreding melden, hoe doe ik dat?

  U kan hiervoor langskomen bij de dienst omgeving.

 • Mijn woning is geraakt door een rooilijn. Is het nog mogelijk om te (ver)bouwen?

  Een rooilijn is soms vastgelegd in een BPA of RUP. In dat geval kan er niet gebouwd of verbouwd worden. Voor andere rooilijnplannen wordt advies gevraagd aan de bevoegde wegbeheerder. Soms kan een afstand van meerwaarde opgelegd worden.

 • Kan een vergunning geweigerd worden omdat ze strijdig is met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan?

  Neen, een bouwvergunning wordt getoetst aan de bestaande voorschriften die vastgelegd zijn in het gewestplan, BPA, RUP of verkaveling. Wanneer deze strijdig zijn met het beleid dat vastgelegd is in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, moet er eerst een nieuw RUP goedgekeurd worden dat de bestaande voorschriften wijzigt.

   

 • Ik heb een stedenbouwkundig uittreksel en inlichtingen gevraagd, wanneer krijg ik deze ter beschikking?

  De gemeente heeft 30 dagen de tijd om de vastgoedinformatie aan de aanvrager af te leveren. Meer informatie over vastgoedinlichtingen vindt u hier.

 • Kan de gemeente mij kadastrale informatie verstrekken?

  De Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt.

  Huurders kunnen bij de dienst Omgeving terecht voor meer info over een pand.

  Lees meer over het kadastraal uittreksel en het kadastraal inkomen

  Zoek uw kantoor