Burgerzaken

 • Waar kan ik een geboorteakte, een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een overlijdensakte ophalen?

  Een geboorteakte vraagt u aan bij de gemeente waar de geboorte is aangegeven.

  Een huwelijksakte vraagt u op in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

  Een echtscheidingsakte wordt aangevraagd in de gemeente waar de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

 • Ik zoek (informatie over) iemand

  Adresopzoekingen zijn niet toegestaan door de Wet op de privacy en de bevolkingswetgeving.

  Een advocaat kan wel in uw naam gegevens opvragen voor een eventuele rechtszaak.

 • Ik ken mijn PIN-code niet meer. Wat moet ik doen?

  Alle informatie kan u hier terugvinden. Een nieuwe pincode aanvragen kost 5 euro.

 • Ik heb mijn adres gewijzigd maar de wijkagent is nog niet langs geweest

  De wijkagent maakt nooit een afspraak wanneer hij langs komt. Hij laat evenmin een visitekaartje achter. De dienst Burgerzaken zal de wijkagent opnieuw contacteren. Dat kan drie weken duren.

 • Wanneer ben ik effectief ingeschreven in de bevolkingsregisters

  U wordt in de gemeente ingeschreven nadat de wijkagent gecontroleerd heeft of u werkelijk op het nieuwe adres woont. De datum van uw aangifte wordt in de meeste gevallen de datum van inschrijving.

 • Waarom moet mijn kind aanwezig zijn bij de aanvraag van een Kids-ID?

  De aanwezigheid van het kind is verplicht bij de opmaak van het basisdocument van de kids-ID om tijdens een fysieke controle te kunnen nagaan of de afgegeven foto wel degelijk overeenkomt met het kind.

  Bij de afgifte van de Kids-ID is de aanwezigheid van het kind niet vereist. Het ouderlijk gezag van de aanvrager moet altijd gecontroleerd worden (bij de opmaak van het basisdocument en bij de afgifte van de Kids-ID).

  Meer lezen

 • Kan ik documenten ophalen voor mijn kind?

  Ouders mogen documenten ophalen voor niet 18-jarigen. Vanaf 18 jaar dient een volmacht te worden voorgelegd.

 • Waarom wordt mijn foto niet aanvaard voor mijn documenten?

  Uw foto moet voldoen aan de vereisten gesteld door de FOD.

 • Ik ben mijn documenten kwijt. Wat nu?

  In het geval van diefstal geeft u dat zo vlug mogelijk aan bij de politie. Die verstrekt u dan documenten waarmee u bij de dienst Burgerzaken een nieuw rijbewijs, eID, Kids-ID, reispas... kunt aanvragen.

  Bent u echter uw documenten verloren dan geldt een aparte procedure. Het verlies van uw rijbewijs geeft u meteen aan bij de politie. Het verlies van uw identiteitsdocumenten zoals uw eID, Kids-ID, reispas... meldt u zo vlug mogelijk bij de dienst Burgerzaken.