Vaak gestelde vragen over prijzen

Consumenten stellen zich heel wat vragen over prijzen. Hoe zit het nu precies met de verschillende prijzen in de winkel en op de website? Mogen ondernemers kosten aanrekenen als u cash betaalt? Is afronden verplicht voor alle ondernemers?
Allereerst zijn er een aantal basisregels voor prijzen. Zo zijn alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden, verplicht om de prijs ervan schriftelijk aan te duiden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Die prijs is de totale prijs die u moet betalen. Hij is inclusief btw en alle andere taksen of diensten die u verplicht extra moet betalen. Hij moet ook altijd minstens in euro worden aangegeven (daarnaast mogen andere valuta ook vermeld worden).

1. Is een winkel verplicht om in een reclamefolder een prijs te vermelden bij een product?

Neen. In de reclamefolder van een winkel is het niet verplicht om een prijs te geven bij de producten.
 

2. Welke prijs moet de handelaar aanrekenen als de prijs aan de kassa verschilt van de prijs in de rekken?

Als de prijs aan de kassa verschilt van de prijs in de rekken of een affiche in de winkel, dan is de winkelier verplicht om u de laagste prijs aan te rekenen. Let wel op: er is een uitzondering als het om een overduidelijke fout gaat. 

3. Mag de prijs van een product anders zijn in de webshop dan in de winkel?

Dat mag en dat gebeurt ook regelmatig. Het is aan de handelaar om te bekijken welke prijs hij toepast in zijn fysieke winkel en welke prijs hij toepast in zijn webshop. Maar hij moet opletten bij het aankondigen van kortingen, en dan vooral bij het bepalen van de referentieprijs waarop hij de korting toepast. Dat is de laagste prijs die de verkoper aan het product gaf in de laatste 30 dagen voordat de korting van start gaat. En die referentieprijs moet worden bepaald per verkoopkanaal.

4. Hoe zit dat nu precies met de solden en prijzen?

Tijdens de solden profiteert u elke keer opnieuw van aanzienlijke prijsverlagingen want het is de enige periode van het jaar waarin verkopen met verlies is toegestaan. Kondigt een winkel kortingen aan op de prijs, dan moet de referentieprijs altijd vermeld worden, ook tijdens de solden.

5. Hoe komt het dat ik al kortingen zie voor de solden?

Net voor de solden beginnen is er in de kledij-, lederwaren- en schoenensector altijd sprake van een sperperiode of de presoldenperiode. Tijdens die periode van één maand voor de start van de solden, is het verlagen van de prijs toegestaan maar is het verboden om de kortingen aan te kondigen, bijvoorbeeld met affiches op de ramen of in reclamebladen.
 
Het is dus perfect mogelijk dat u in de sperperiode een broek of schoenen in de rekken vindt met een doorgehaalde prijs of een korting. De winkel is vrij om tijdens de sperperiode zijn prijzen te verlagen wanneer hij wil maar hij mag er dan gewoon geen reclame voor maken. Wel kan een winkel tijdens de sperperiode reclame maken voor gezamenlijke aanbiedingen. 

6. Wanneer mogen bedragen worden afgerond?

Sinds 1 december 2019 is een onderneming verplicht om het totaalbedrag dat u cash betaalt, af te ronden. Het gaat dus niet om het afronden van elk product apart. Concreet moet bij cashbetalingen het totaalbedrag telkens naar boven of beneden worden afgerond, naargelang het bedrag dat het dichtst bij 0 of 5 cent ligt. U moet dus maximum 2 cent meer of minder betalen aan de kassa. Voorwaarden zijn dat de betaling gebeurt in het bijzijn van de consument en de verkoper en dat het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt. Online aankopen mag u met andere woorden niet afronden.
 
Ondernemingen kunnen er ook voor kiezen om de afronding uit te breiden naar alle andere betaalmiddelen, maar dat is niet verplicht. De handelaar moet dat duidelijk communiceren aan zijn klanten door de volgende wettelijke tekst op te hangen in de winkel: “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond.”

7. Wat met de afronding van gereguleerde prijzen?

Er bestaan in België heel wat vastgelegde prijzen zoals de prijs van bepaalde medicatie, brandstoffen … Om het niet nodeloos ingewikkeld te maken, moet ook hier het totaalbedrag afgerond worden. Op die manier moet een apotheker geen twee verschillende rekeningen opmaken waarbij op de ene rekening de gereguleerde prijzen niet worden afgerond en op de andere rekening de vrije prijzen wel.

8. Mag een handelaar muntstukken weigeren?

Neen. De verplichte afronding van cashbetalingen tot op 0 of 5 cent wil niet zeggen dat de muntstukken van 1 en 2 cent niet meer gebruikt mogen worden en dat een handelaar ze mag weigeren. Alle euromuntstukken blijven wettelijke betaalmiddelen, ook die van 1 en 2 cent.
 
Maar een verkoper mag wel een betaling weigeren van meer dan 50 muntstukken (ongeacht of dat nu centjes of euro’s zijn). Omgekeerd geldt uiteraard dezelfde redenering. Een verkoper mag u als wisselgeld ook maximum 50 muntstukken geven.

9. Mag een handelaar u kosten aanrekenen omdat u cash wil betalen?

Neen, een handelaar mag u geen hogere prijs aanrekenen omdat u cash wil betalen. Cash is en blijft een wettelijk betaalmiddel. U kan als consument niet gestraft worden omdat u ermee wil betalen. Dat geldt trouwens ook voor elektronische betalingen. Ook daar mag geen hogere prijs aangerekend worden, want u moet bij elke handelaar de mogelijkheid hebben om zonder bijkomende kosten elektronisch te betalen.
Gepubliceerd op woensdag 20 maart 2024 19 u.