Fast Track procedure bij politie

Politiezone Buggenhout-Lebbeke is in 2020 op zoek naar minstens 6 inspecteurs van politie. Geïnteresseerden kunnen via een Fast Track procedure deelnemen.

Deze Fast Track procedure, voor de functie van Inspecteur van Politie, wordt georganiseerd vanaf maandag 6 januari 2020 tot en met vrijdag 17 januari 2020. Tijdens deze Fast Track worden alle selectieproeven in twee weken tijd doorlopen.

De Politiezone is op zoek naar kandidaten die zich voor deze volledige periode kunnen vrijmaken en die zich kunnen organiseren om de basisopleiding te starten in politieschool PAULO te Gent op 2 maart 2020. Indien u geïnteresseerd bent in deze versnelde selectieprocedure dan kan u uw volledige dossier samen met het document in bijlage ingevuld terugsturen naar rekrutering@police.belgium.eu. U bent pas zeker van een plaats in deze procedure nadat u via mail een bevestiging ontvangt van onze administratieve dienst.

Inschrijven kan tot ten laatste zondag 15 december 2019.

 Wenst U meer info rond werken bij de politie ? U vindt allerlei informatie over de selectie (voorwaarden, proeftesten, inschrijvingsformulieren...) op de website van de rekruteringsdienst van de federale politie: www.jobpol.be.

Gepubliceerd op donderdag 28 november 2019 10.30 u.