Fietsroutekaart

Lokaal bestuur Buggenhout en provincie Oost-Vlaanderen stelden op vrijdag 23 september de nieuwe fietsroutekaart voor.

Lokaal bestuur Buggenhout is begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele fietsers. De voorbije jaren investeerde het lokaal bestuur, onder andere met steun van de Provincie, flink in de verbetering van de fietsinfrastructuur en het tragewegennetwerk. Door middel van een actieplan wil Buggenhout ook in de toekomst bestaande knelpunten aanpakken.

Veilige fietsroutes zijn voor alle fietsers belangrijk. Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar het werk, school, verenigingen, winkels, sportvoorzieningen, … Daarom investeerden Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Buggenhout in de ontwikkeling van een fietsroutekaart. Deze kaart moet alle fietsers aanmoedigen om de fiets te gebruiken en veilig hun bestemming te bereiken. In 2019 werden de eerste stappen al gezet met de schoolroutekaart, een kaart met de veiligste routes om naar school te fietsen. Nu is er de fietsroutekaart die toont hoe u in heel Buggenhout voor veilige wegen kan kiezen. Ook de aandachtspunten en gevaarlijke locaties staan aangeduid. 

De fietsroutekaart

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en fietswegen;
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen bij het oversteken;
  • vertrekt van de routes, knelpunten en mogelijke oplossingen die fietsers ingaven op de Website van de Fietstrack van UGent.

De fietsroutekaart kan enkel online via Fietsroutes Oost-Vlaanderen of https://fietstrack.ugent.be/fietsroutekaart/buggenhout worden geraadpleegd.

Voor de opmaak van de fietsroutekaart kregen de Provincie, die het proces coördineerde, en lokaal bestuur Buggenhout hulp van de inwoners, die routes en gevaarlijke punten in kaart brachten. Samen met de politie en lokale stakeholders werd vervolgens bekeken hoe een aantal van deze gevaarlijke punten konden worden vermeden via alternatieve routes. De UGent participeerde in het digitale aspect van het project via de website ‘Fietstrack’, het resultatenrapport en ook via een actieve inbreng op de stakeholdersvergaderingen.

Gepubliceerd op maandag 26 september 2022 9.15 u.