Financiële tussenkomsten

Het lokaal bestuur kan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen. Rekening houdend met het inkomen en de aard van de bijzondere uitgaven, neemt het lokaal bestuur een individuele beslissing die poogt een oplossing te bieden voor die problemen. Voor iedere vraag of noodsituatie voert de maatschappelijk werker een onderzoek waarbij gezocht wordt naar de best mogelijke hulpverlening in uw situatie. Een overzicht van de tussenkomsten kan u hieronder terugvinden.

Energiefacturen

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kunt u bij het lokaal bestuur een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

U maakt een afspraak bij de sociale dienst. U brengt volgende zaken mee:
 • identiteitsbewijs.
 • huurcontract.
 • energiefacturen.
 • bewijs van inkomsten.
 • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden. 
De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Leefgeld

Leefgeld is het bedrag dat een persoon of een gezin nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat om geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging. Leefgeld is niet hetzelfde als een leefloon. Een leefloon is een uitkering die voorbehouden is voor personen die voldoen aan strenge voorwaarden. Leefgeld is een financiële tussenkomst voor personen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen onderhoud.

U maakt een afspraak bij de sociale dienst. De maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie.

Farmaceutische of paramedische kosten

Hebt u een beperkt inkomen, dan kan het lokaal bestuur tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten. U kunt een tussenkomst krijgen in:
 • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft.
 • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt.
 • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.
U maakt een afspraak bij de sociale dienst. De maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie. Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie. U brengt mee:
 • een overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels.
 • een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds.
 • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.

Mutualiteitsbijdrage

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw bijdrage niet kunt betalen, kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het lokaal bestuur. 

U maakt een afspraak bij de sociale dienst. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. U brengt mee:
 • identiteitskaart.
 • huurcontract.
 • bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden.
 • rekeningnummer.
 • originele factuur van de ziekenfondsbijdrage.

Huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

U maakt een afspraak bij de sociale dienst en brengt mee:
 • uw identiteitskaart
 • het huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen)
 • de rekeninguittreksels van de bank van de laatste zes maanden + inkomstenbewijzen.
Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek. U stelt uw vraag aan het lokaal bestuur van de gemeente waar u op dit moment verblijft, ook als u in Buggenhout wil komen wonen, en meldt zich aan met een ongetekend huurcontract zodat de bepalingen ervan kunnen nagekeken worden.

De terugbetaling van de tussenkomst gebeurt in maandelijkse schijven. U ondertekent een terugbetalingsverbintenis waarin de toestemming wordt gegeven aan uw uitbetalingsinstelling of werkgever om de uitkering of loon rechtstreeks aan het lokaal bestuur te storten. De huurwaarborg wordt steeds op een geblokkeerde rekening gestort met het lokaal bestuur als derde deponent. Dat betekent dat u de huurwaarborg niet kan terugkrijgen als het bedrag nog niet volledig is terugbetaald.

Eerste maand huishuur

Als u een nieuw huurcontract voor een huis of een appartement afsluit, maar u kunt de huur voor de eerste maand niet betalen, dan kunt u een tussenkomst aanvragen. Deze tussenkomst is een lening, u zult het bedrag dus in schijven moeten terugbetalen.

U maakt een afspraak bij de sociale dienst. De maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie. U brengt mee:
 • uw identiteitskaart.
 • het huurcontract.
 • de rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden.

Begrafeniskosten

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal het lokaal bestuur een minimale begrafenis verzorgen. De voorwaarden hiervoor zijn:
 • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
 • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
 • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.
U maakt een afspraak bij de sociale dienst. De maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie. U brengt mee:
 • identiteitskaart
 • bewijs van uw financiële situatie.

Psychologische ondersteuning

Er bestaat een extra tussenkomst in psychologische ondersteuning voor inwoners van Buggenhout waarbij er een vermoeden is van een licht of matig psychisch probleem. Meer bepaald gaat het om emotionele problemen (angsten/depressies) of sociale problemen. Deze regeling geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

U maakt hiervoor een afspraak bij de sociale dienst. Er volgt altijd een financieel onderzoek. Bij personen met leefloon, andere steun, budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling is het inkomen geen criterium op voorwaarde dat er een duidelijk zicht is op de sociale en financiële situatie. Daaruit moet blijken dat ondersteuning noodzakelijk is. Wanneer er uit het gesprek blijkt dat u nood hebt aan psychische hulp kan men u doorverwijzen naar een erkend psycholoog. Er wordt een verwijsbrief en onkostennota meegegeven. Het lokaal bestuur betaalt uw sessie bij de psycholoog. 

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023