Financiële steun

Het OCMW kan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen. Rekening houdend met het inkomen en de aard van de bijzondere uitgaven, neemt het OCMW een individuele beslissing die poogt een oplossing te bieden voor die problemen.

Voor iedere vraag of noodsituatie voert de maatschappelijk werker een onderzoek waarbij gezocht wordt naar de best mogelijke hulpverlening in uw situatie. Er is steeds een individuele beslissing nodig van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.