Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Buggenhout beschikt over een goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Dit GRS werd op 28 april 2005 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en op 11 augustus 2005 definitief goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsplan waarin een gemeentebestuur in algemene termen aangeeft hoe het in de toekomst de ruimte op zijn grondgebied wil invullen. Het plan zegt dus niets op het niveau van de individuele percelen, maar vormt de basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen die wel uitspraken doen over regels tot op perceelsniveau.

Deel deze pagina

dinsdag 28 augustus 2018