Gemeentelijke aanpassingspremie

De Vlaamse overheid kent een verbeteringspremie toe aan wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of aanpassen omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen. Als aanvulling op de verbeterings- en aanpassingspremie gegeven door de Vlaamse Gemeenschap kent het gemeentebestuur een aanvullende premie toe.

Daarnaast kent de Vlaamse Overheid een aanpassingspremie toe aan 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

U hebt recht op de Vlaamse premie als u aan een aantal voorwaarden voldoet met betrekking tot:

  • uw inkomen
  • uw woning

Als de Vlaamse overheid u een VAP-premie toekent, heeft u automatisch recht op de aanvullende VAP-premie.

Bedrag

De gemeentelijke VAP bedraagt 25% van de premie van de Vlaamse Gemeenschap met een maximum van 500 euro.

Deel deze pagina

dinsdag 16 april 2024