Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald deel van het grondgebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen, bijvoorbeeld de kroonlijsthoogte, dakhelling, materialen, enzovoort.

RUP Zonevreemde gebouwen en terreinen in de kern van Buggenhout

Het RUP “Zonevreemde gebouwen en terreinen” werd opgemaakt voor de zonevreemde woningen aansluitend bij de kernen voor de drie deelkernen Opdorp, Opstal en Buggenhout.

Situering

Het gebied is gelegen te Hanenstraat, aansluitend bij de kern van Buggenhout.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 25 januari 2007. Het werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 6 september 2007. 

RUP Zonevreemde gebouwen en terreinen in de kern van Opdorp en Opstal

Het RUP “Zonevreemde gebouwen en terreinen” werd opgemaakt voor de zonevreemde woningen aansluitend bij de kernen voor de drie deelkernen Opdorp, Opstal en Buggenhout.

Situering

  • Opdorp: De deelgebieden zijn gelegen te Meersveld, Veldstraat, Kouterbaan en Vierbunderstraat.
  • Opstal: Broekstraat/Kerkweg, Ravenstraat, Kalkenveld, Stenenstraat/Meir, Dreef, Molenstraat/Heibaan, Molenstraat/Blakkewei, Krapstraat/Rauwenbos en Stenenmolenstraat
  • Buggenhout: Kruisbaan

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 22 oktober 2009. Het werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 3 december 2009.

RUP De Kinder hardware NV

Het RUP “De Kinder Hardware NV” werd opgemaakt volgend op het planologisch attest ter zonevreemde uitbreiding van het bedrijf goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 7 oktober 2008.

Situering

Het gebied is gelegen te Provinciale Baan (N17), uitgestrekt als uitloper van de kern Briel.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 16 december 2010. Het werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 10 februari 2011.

RUP Zonevreemde recreatie – ‘t Hoefijzer

Het RUP “Zonevreemde recreatie – ‘t Hoefijzer” werd opgemaakt voor het zonevreemd bedrijf aansluitend bij de kernen voor de deelkern Opstal.

Situering

Het gebied is gelegen te Dreef, aansluitend bij de woonkern Opstal.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 22 juni 2006. Het werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 14 september 2006.

RUP Kazerne Civiele veiligheid

Het RUP “Kazerne Civiele Veiligheid” werd opgemaakt om de herbestemming van een gedeelte van een woonuitbreidingsgebied door te voeren met het oog op de inplanting van een nieuwe kazerne voor de brandweer en het Rode Kruis.

Situering

Het gebied is gelegen te Kerkhofstraat, aansluitend bij de kern van Buggenhout.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 25 april 2013. Het werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 6 juni 2013.

RUP Veevoeders De Kinder

Het RUP “Veevoeders De Kinder” werd opgemaakt voor de gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP “Zonevreemde gebouwen en terreinen in de kernen van Opdorp en Opstal” goedgekeurd bij besluit van de bestendige deputatie van 3 december 2009.

Situering

Het gebied is gelegen te Stenenmolenstraat, aan de rand van de dorpskern van Opdorp.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 25 april 2013. Het werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 6 juni 2013.

RUP Rangers Opdorp

Het RUP “Rangers Opdorp” werd opgemaakt met het oog om het BPA “Rangers Opdorp” te herzien. Dit om bijkomende voetbalterreinen, parkeerfaciliteiten en bijhorende voorzieningen te voorzien.

Situering

Het gebied is gelegen te Damstraat, aansluitend bij de woonkern Opdorp.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 26 januari 2017.

RUP STB Horses

Het RUP “STB Horses” werd opgemaakt volgend op het planologisch attest ter zonevreemde uitbreiding van het bedrijf goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 22 september 2016.

Situering

Het gebied is gelegen aan het einde van de Diepmeerstraat.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 24 maart 2022.

RUP V-DV Metal

Het RUP “V-DV Metal” werd opgemaakt volgend op het planologisch attest ter zonevreemde uitbreiding van het bedrijf goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 22 juni 2017.

Situering

Het gebied is gelegen te Kortedreef, aan de rand van de kern van Opstal.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 24 maart 2022.

RUP Heymeulen

Het RUP “Heymeulen” werd opgemaakt volgend op het planologisch attest ter zonevreemde uitbreiding van het bedrijf goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 26 april 2018.

Situering

Het gebied is gelegen te Molenstraat, aan de rand van de kern van Opstal.

Status

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 1 september 2022.

Deel deze pagina

woensdag 17 januari 2024