Gemeenteraad

Agenda's en verslagen Archief (voor 30 juni 2021)

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

De bekendmakingen van de gemeenteraad zijn daarom voortaan terug te vinden via de knop links bovenaan. Via die link kan u de agenda en verslagen bekijken. De oudere bekendmakingen voor 30 juni blijven via de groene knop 'archief' bovenaan raadpleegbaar.

De gemeenteraad van Buggenhout is samengesteld uit 23 raadsleden.
De voorzitter van het O.C.M.W. is schepen van rechtswege. De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op de vierde donderdag van de maand om 19.30 uur in de Raadzaal van Het Gemeentehuis. Er is geen raadsvergadering in juli. De zittingen zijn steeds te beluisteren via buggenhout.notubiz.be.

Samenstelling