Gemeenteraad

Agenda's en verslagen (LBLOD) Agenda's en verslagen

De gemeenteraad van Buggenhout is samengesteld uit 23 raadsleden.
De voorzitter van het O.C.M.W. is schepen van rechtswege. De vergadering van de gemeenteraad vindt in principe plaats op de vierde donderdag van de maand om 19.30 uur in de Raadzaal van Het Gemeentehuis. De zittingen zijn steeds te beluisteren via buggenhout.notubiz.be.

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. De bekendmakingen (vanaf 30 juni 2021) via LBLOD zijn terug te vinden via de knop links bovenaan. De rechtse knop 'agenda's en verslagen' toont alle agenda's en verslagen die niet gelinkt gepubliceerd zijn.

Data 2022

 • 27 januari 2022
 • 24 februari 2022
 • 24 maart 2022
 • 28 april 2022
 • 19 mei 2022
 • 23 juni 2022
 • 1 september 2022
 • 6 oktober 2022
 • 27 oktober 2022
 • 24 november 2022
 • 22 december 2022

Samenstelling