Gemeenteraad

Agenda's en verslagen (LBLOD) Agenda's en verslagen

De gemeenteraad van Buggenhout is samengesteld uit 23 raadsleden.
De voorzitter van het O.C.M.W. is schepen van rechtswege. De vergadering van de gemeenteraad vindt in principe plaats op de vierde donderdag van de maand om 19.30 uur in de Raadzaal van Het Gemeentehuis. De zittingen zijn steeds te beluisteren via buggenhout.notubiz.be.

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. De bekendmakingen (vanaf 30 juni 2021) via LBLOD zijn terug te vinden via de knop links bovenaan. De rechtse knop 'agenda's en verslagen' toont alle agenda's en verslagen die niet gelinkt gepubliceerd zijn.

Data 2023

 • 26 januari 2023
 • 16 februari 2023
 • 23 maart 2023
 • 27 april 2023
 • 25 mei 2023
 • 22 juni 2023
 • 31 augustus 2023
 • 28 september 2023
 • 26 oktober 2023
 • 23 november 2023
 • 21 december 2023

Data 2024

 • 25 januari 2024
 • 22 februari 2024
 • 21 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 23 mei 2024
 • 27 juni 2024
 • 29 augustus 2024
 • er is geen gemeenteraadszitting gepland in september 2024
 • 24 oktober 2024
 • 21 november 2024
 • 05 december 2024: installatievergadering

Samenstelling