Aanpassing van de geslachtsregistratie

Als u de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kunt u een aanvraag indienen om uw geslachtsregistratie te wijzigen.

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Voorwaarden

Om de standaardprocedure te kunnen volgen:

 • Meerderjarig zijn.
 • Niet-ontvoegde minderjarige zijn, maar bijgestaan worden door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) én een attest hebben van een pediatrisch psychiater.
 • Ontvoogde minderjarige met Belgische nationaliteit zijn.
 • Meerderjarige niet-Belg zijn, maar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Meerderjarige Belg onder bewindvoering zijn.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

U overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerzaken van uw lokaal bestuur waarin staat dat u al een hele tijd overtuigd bent dat het geslacht vermeld in uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit. In deze verklaring bevestigt u dat u wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De gemeente bezorgt u een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Opmaak van de akte

U verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerzaken en bevestigt uw eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. U overhandigt een tweede verklaring die uw eerdere overtuiging bevestigt. Met deze verklaring bevestigt u ook dat u zich bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Bedrag

Kosten

Voor de aanvraag tot wijziging hoef je niet te betalen. Je zal wel een nieuwe elektronische identiteitskaart (en nieuwe foto’s) moeten betalen. De prijs van de identiteitskaart kost tussen de €15 en €25, afhankelijk van jouw gemeente.

Als je nog officiële documenten moet vernieuwen na de wijziging van de geslachtsregistratie, zal je ook deze kosten moeten dragen (lidkaarten, internationaal paspoort, rijbewijs,...).

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Uitzonderingen

Tot vandaag is de registratie van non-binaire personen via een ‘X’ op de identiteitskaart nog onmogelijk in België.

Wat meebrengen

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis).

Niet-ontvoogde minderjarigen (vanaf 16j) nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis);
 • Beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing in volle besef kan nemen.

Deel deze pagina

dinsdag 13 februari 2024