Gewijzigde verkeerssituatie aan Hof Ter Koppen

De verkeerssituatie en meer bepaald de voorrangsregeling aan Hof Ter Koppen is ingrijpend veranderd.

Vanaf nu hebben voertuigen in de Krapstraat en de Broekstraat voorrang. De Molenstraat en de Varentstraat zijn ondergeschikt.

Deze regeling is vergelijkbaar met de situatie aan de Hoge Linde (kruispunt Krapstraat – Hanenstraat – Beukenstraat – Hauwerstraat).

 
Gepubliceerd op dinsdag 11 september 2018 19.31 u.