Groepsaankoop fauna-akkermengsels

In 2021 organiseert Regionaal Landschap Schelde Durme een groepsaankoop voor fauna-akkermengsels. Deze actie is voor landbouwers.

De mengsels kunnen enkel ingezaaid worden op akkers, akkerranden of braakliggende terreinen waar ze een meerwaarde kunnen bieden voor allerlei dieren. Het is niet de bedoeling bermen, graslanden om te vormen of in te zaaien. Die zijn dikwijls ook wettelijk beschermd.

Het betreft relatief ruige mengsels die bedoeld zijn voor het buitengebied, deze zijn niet geschikt om in de bebouwde kom perken of tuinen e.d. in te zaaien (behalve mogelijks het Tübingermengsel).

In bijlage vindt u alle informatie over de mengsels en het bestelformulier. Online bestellen kan via https://forms.gle/8L8JDq4Fi3K7Vexe7.

Om geldig te zijn dienen bestellingen betaald te zijn voor 1 maart 2021. Zaadmengsels kunnen afgehaald worden in de loop van april, een exact tijdstip zal gecommuniceerd worden eind maart-begin april.

Gepubliceerd op dinsdag 12 januari 2021 10.44 u.