Groepsaankoop zonnepanelen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de vijfde keer een groepsaankoop zonnepanelen.

Zonnepanelen blijven een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook als zelfstandige, kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan u zich inschrijven.

Voor meer informatie surft u naar www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen of u belt naar het gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur).

Gepubliceerd op maandag 3 mei 2021 9.40 u.