Groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij

U kan als inwoner van Oost-Vlaanderen opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop zonnepanelen. Zonnepanelen blijven een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Ook dit jaar krijgt u de kans om via de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij. Door samen aan te kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel.

Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Ook Buggenhout ondersteunt dit initiatief. 

Wie kan deelnemen?

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook als zelfstandige en kleine of middelgrote onderneming (KMO) kan u zich inschrijven.

Waarom kiezen voor zonnepanelen?

  • Onuitputtelijke energiebron
  • Besparen op energiekosten
  • Goed voor het klimaat
  • Waardestijging van uw huis

Inschrijven is volledig vrijblijvend. U ontvangt meteen een persoonlijk voorstel, op basis van uw inschrijvingsgegevens en met een indicatie van uw rendement. Is het aanbod interessant? Accepteer dan uw persoonlijk voorstel. Nadat u het voorstel accepteert, inspecteert de winnende leverancier uw dak. Gaat u akkoord met de definitieve offerte, dan wordt uw zonnepanelensysteem op uw dak geplaatst.

Voor meer informatie over dit initiatief, surf naar www.oost-vlaanderen.be/zp of www.oost-vlaanderen.be/batterij, bel naar het gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur), of e-mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be of batterij@oost-vlaanderen.be

Gepubliceerd op maandag 12 juni 2023 11.30 u.