Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Sinds 2014 bestaat er in Buggenhout een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Deze adviesraad adviseert onder andere de gemeenteraad over de verdeling van de subsidies in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

Jaarlijks geeft de GROS iedereen de kans om in aanmerking te komen voor een toelage. Wat dient er te gebeuren om een aanvraag in te dienen? Uw gemotiveerde aanvraag wordt richting GROS gestuurd met de officiële benaming van het project. U moet aantonen dat u beantwoordt aan de 4 criteria:

  1. Voorstelling van het project: doel (missie en visie), begroting (gedetailleerd overzicht van de uitgaven) en omschrijving; de contactgegevens van de algemene projectverantwoordelijke; de contactgegevens van de lokale afgevaardigde; de resultaten die in het verleden bereikt werden (tenzij het een nieuw project betreft).
  2. Het project heeft een band met Buggenhout;
  3. Het hefboomprincipe is belangrijk: een project kan zelf pas subsidies krijgen als er ook via andere kanalen geld wordt binnen gebracht;
  4. Lid zijn van de algemene vergadering van de GROS. Wie interesse heeft om lid te worden van de algemene vergadering kan daartoe zijn aanvraag bezorgen aan gros@buggenhout.be.

Ten laatste op 1 mei 2024 bezorgt u de gemotiveerde aanvraag aan de GROS (Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout of via gros@buggenhout.be). De GROS zal op maandag 3 juni 2024 een advies formuleren tijdens een toelichting. Tijdens deze toelichting is er publiek toegelaten. Per project moet er één iemand aanwezig zijn om een presentatie van tien minuten over het project te geven. Deze openbare toelichting vindt plaats op 3 juni om 19u30 in de Raadzaal van Het Gemeentehuis. 

Vorige edities

In 2022 en in 2023 voorzag het meerjarenplan 8.000 euro toelagen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Er zijn 8 verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Op advies van de GROS werd het beschikbaar bedrag van 8.000 euro door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 8 ingediende projecten.